Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023: Przewodnicząca: pani Barbara Rzadkowska Zastępca: pani Katarzyna Soloch Skarbnik: pani Bernadeta Neter Sekretarz: pani Monika Anderko     Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat na komitet rodzicielski: 43 8448 0004 0037 9409 3000 0001  
Więcej
Jak często zdarza się, że dziecko w ogóle cię nie słucha? A może większość rzeczy robisz za nie? Potrafisz stawiać i respektować granice? Umiesz przekazywać wartości tak, aby nie zrazić dziecka do nich? Jako rodzice każdego dnia zadajemy sobie wiele pytań związanych z wychowaniem dzieci. 
Więcej
Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rodziców dotycząca strajku nauczycieli – POBIERZ Informacja Dyrektora SP 7 – POBIERZ
Więcej
Jak sobie poradzić z pracami domowymi dziecka? Jak uczyć dziecko szacunku dla siebie i innych? Jak uczyć dziecko poszanowania praw i wywiązywania się z obowiązków? Jak uczyć dziecko poczucia szczęścia i przebaczania? Jak uczyć dziecko szacunku wobec rodzinnych tradycji? Jak uczyć dziecko właściwego stosunku do 
Więcej
  Co powinni wiedzieć rodzice pierwszoklasistów?   Rozpoczęcie nauki w szkole oznacza dla dziecka i jego rodziców nowy etap w życiu, zwłaszcza w rodzinie, w której pierwsze dziecko rozpoczyna naukę. Właściwe przygotowanie dziecka do szkoły w domu rodzinnym, jego doznania, przeżycia, sukcesy lub niepowodzenia w 
Więcej