Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ćwiklicach  Katarzyna Majewska Kontakt:  tel. 32 211 21 40  | e-mail zspcwiklice@pze-pszczyna.pl
Więcej
Losy szkoły zwierciadłem historii . /opracowano na podstawie materiałów zebranych przez p. Renatę Nowok/ Pierwsze zapiski dotyczące szkoły w Ćwiklicach pochodzą z końca XVI wieku, znajdują się w dokumentach kościelnych i informują o tym, że: „budynek szkolny znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialnego i 
Więcej
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015         1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2014   2. Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2014 – 01 stycznia 2015   3. Ferie zimowe 02 – 15  lutego 2015   4. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w 
Więcej