Grono pedagogiczne Szkoły podstawowej w Ćwiklicach:
Imię i nazwisko przedmiot
Katarzyna Majewska dyrektor ZSP
Beata Anderko nauczanie wczesnoszkolne
Barbara Błach religia
Elżbieta Konieczny geografia
Dorota Bryła pedagożka szkolna
Marcelina Deka plastyka
Angelina Faruga nauczyciel specjalista
Iwona Kliś biologia
Anna Gruszka wychowanie fizyczne
Karolina Grzyb psycholożka
Barbara Kloc wicedyrektor, matematyka
Dorota Kocur nauczanie wczesnoszkolne
Mirosław Kozik chemia
Elżbieta Kubis informatyka, technika
Mirosław Lachowski muzyka
Jolanta Młodzik nauczanie wczesnoszkolne
Bogumiła Włoch edukacja dla bezpieczeństwa
Ewelina Niemiec nauczanie wczesnoszkolne
Elżbieta Konieczny wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Peła nauczanie wczesnoszkolne
Dominika Kulbat język angielski
Joanna Rączka nauczycielka współorganizująca kształcenie integracyjne, doradztwo zawodowe
Anna Sajdok wychowawczyni świetlicy, przyroda
Aleksandra Skuta fizyka
Magdalena Sojka-Kalicińska język polski, biblioteka
Wojciech Widawski wychowanie fizyczne
Małgorzata Szczerba język angielski
Mateusz Strokol matematyka, informatyka
Sylwia Tęczar nauczycielka współorganizująca kształcenie integracyjne, język polski
Gabriela Sroka religia
Alina Witosza język niemiecki
Iwona Wojtala język polski, historia
Anna Wojtanowicz historia, wiedza o społeczeństwie
Katarzyna Wrzoł nauczanie wczesnoszkolne, logopedka
Dorota Leki nauczycielka współorganizująca kształcenie integracyjne
Kinga Puchałka nauczycielka współorganizująca kształcenie integracyjne