Grono pedagogiczne Szkoły podstawowej w Ćwiklicach:

Imię i nazwisko przedmiot
Katarzyna Majewska dyrektor ZSP
Beata Anderko nauczanie wczesnoszkolne
Barbara Błach religia
Barbara Bogaczyk geografia
Dorota Bryła pedagog szkolny
Marcelina Deka plastyka
Angelina Faruga nauczyciel specjalista
Wiesława Piaskowska biologia
Anna Gruszka wychowanie fizyczne
Karolina Grzyb psycholog
Barbara Kloc wicedyrektor, matematyka
Dorota Kocur nauczanie wczesnoszkolne
Mirosław Kozik chemia
Elżbieta Kubis informatyka, technika
Mirosław Lachowski muzyka
Jolanta Młodzik nauczanie wczesnoszkolne
Andrzej Mulawa edukacja dla bezpieczeństwa
Ewelina Niemiec nauczanie wczesnoszkolne
Wioleta Pala-Sojka wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Peła nauczanie wczesnoszkolne
Justyna Przybyła język angielski
Joanna Rączka nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, doradztwo zawodowe
Anna Sajdok wychowawczyni świetlicy, przyroda
Aleksandra Skuta fizyka
Magdalena Sojka-Kalicińska język polski, biblioteka
Wojciech Widawski wychowanie fizyczne
Martyna Stawicka język angielski
Mateusz Strokol matematyka, informatyka
Sylwia Tęczar nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, język polski
Radosław Budka religia
Alina Witosza język niemiecki
Iwona Wojtala język polski, historia
Anna Wojtanowicz historia, wiedza o społeczeństwie
Katarzyna Wrzoł wychowawczyni świetlicy, logopeda
Dorota Leki nauczyciel współorganizujący kształcenie
Kinga Puchałka nauczyciel współorganizujący kształcenie
Anna Szklanny Tyflopedagog