Pedagog

Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.

 J. Korczak

PEDAGOG SZKOLNY

 mgr Dorota Bryła

Do głównych zadań pedagoga szkolnego należy:

– realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

– realizacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych „Ortograffiti”;

– zajęcia psychoedukacyjne;

– organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

– w ramach profilaktyki wychowawczej współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz rodzicami;

– współpraca z instytucjami;

– działalność profilaktyczno-wychowawcza z uczniami;

– prowadzenie poradnictwa i diagnozy uczniów z trudnościami w uczeniu się.

 GODZINY PRACY:

Poniedziałek      08.00 – 14.30

Wtorek               08.30 – 13.30

Środa                 09.00 – 15.20

Czwartek            09.00 12.30

Piątek                 08.00 – 13.30

 

Konsultacje dla rodziców

(po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie):

 Poniedziałek        14.30 15.30

 Piątek                    09.00 10.35

Można telefonicznie lub osobiście ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron.
Kontakt telefoniczny: (32) 211-21-40

Psycholog szkolny
Karolina Grzyb

czwartek 7.00 – 12.30

Konsultacje dla rodziców

czwartek 7.00 – 7.30

Można telefonicznie lub osobiście ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron.
Kontakt telefoniczny: (32) 211-21-40
Komentarze są wyłączone