Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca: pani Barbara Rzadkowska

Zastępca: pani Katarzyna Soloch

Skarbnik: pani Bernadeta Neter

Sekretarz: pani Monika Anderko

 

 
Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat na komitet rodzicielski:
43 8448 0004 0037 9409 3000 0001

 

Komentarze są wyłączone