Ćwiczenia z języka angielskiego

Zapraszamy uczniów do ćwiczeń z języka angielskiego, które prezentujemy w poniższych formularzach:

KLASA IV

a an

a an 1

dni tygodnia ćwiczenie 1

dni tygodnia ćwiczenie 2

dni tygodnia krzyżówka

kolory

liczba mnoga rzeczowników

liczba mnoga rzeczowników – krzyżówka

liczby

liczby krzyżówka

liczby krzyżówka 1

liczby 1

liczby 2

liczby 3

miesiące – krzyżówka

miesiące 1

miesiące 2

podawanie godziny 1

podawanie godziny 2

przedmioty związane ze szkołą

Przygotowanie do sprawdzianu – Greetings 1

Przygotowanie do sprawdzianu – Greetings 2

Przygotowanie do sprawdzianu – Odmiana czasownika be – 1

Przygotowanie do sprawdzianu – Odmiana czasownika be – 2

Przygotowanie do sprawdzianu – Odmiana czasownika be – 3

 

 

KLASA V

present continuous – ćwiczenie z końcówką -ing

present continuous przeczenia

present continuous pytania ogólne

present continuous pytania szczegółowe

present continuous zdania twierdzące

simple present present continuous pytania szczegółowe

Rozdział 2:

simple present present continuous 1

simple present present continuous 2

simple present present continuous 3

simple present present continuous krótkie odpowiedzi

simple present present continuous przeczenia

simple present present continuous pytania ogólne

simple present present continuous pytania szczegółowe

simple present present continuous pytania szczegółowe i ogólne

simple present present continuous podsumowanie

zaimki dopełniające ćwiczenie 1

zaimki dopełniające ćwiczenie 2

zwierzęta ćwiczenie 1

zwierzęta ćwiczenie 2

zwierzęta ćwiczenie 3

zwierzęta ćwiczenie 4

zwierzęta ćwiczenie 5

zwierzęta

KLASA VI

czas przeszły czasowników – ćwiczenie 1

czas przeszły czasowników – ćwiczenie 2

czas przeszły czasowników regularnych

czas przeszły przeczenia

czas przeszły pytania ogólne

czas przeszły pytania szczegółowe

czasownik be w czasie przeszłym – zdania twierdzące

czasowniki nieregularne ćwiczenie 1

czasowniki nieregularne ćwiczenie 2

czasowniki nieregularne ćwiczenie 3

czasowniki nieregularne ćwiczenie 4

czasowniki nieregularne ćwiczenie 5

czasowniki nieregularne ćwiczenie 6

czasowniki nieregularne ćwiczenie 7

członkowie rodziny – ćwiczenie 1

członkowie rodziny – ćwiczenie 2

członkowie rodziny – ćwiczenie 3

członkowie rodziny – ćwiczenie 4

dialog weekend – ćwiczenie 1

dialog weekend – ćwiczenie 2

okresy czasu

so i because – ćwiczenie 1

so i because – ćwiczenie 2

życiorys – ćwiczenie 1

życiorys – ćwiczenie 2

życiorys – ćwiczenie 3

Komentarze są wyłączone